Vann gjorde Gustav Gustavsson från Lund, med sitt examensarbete "Slösa inte energi på energieffektivisering" . Uppdragsgivare var Schneider 

5024

Enig är ett nätverk med syfte att samla, sprida och skapa kunskap om effektiv energianvändning för svensk tillverkningsindustri, oavsett bransch. Nätverket 

1.1 Bakgrund I samarbete med MEKKAB utförs examensarbetet på en mödravårdscentral som ägs av Hoforshus AB. Målet med arbetet är att undersöka och utreda vilka möjligheter som finns för att minska 2017-7-4 · Detta examensarbete är en del av civilingenjörsutbildningen Hållbar Energiteknik med inriktningen energieffektivisering och bioenergi. Examensarbetet har genomförts i samarbete med WSP i Luleå och på institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet. 2011-6-27 · Energieffektivisering och komfortoptimering av personalbodar 3 Sammanfattning Bakgrunden till examensarbetet är att ca 70 % av all förbrukad energi på en byggarbetsplats idag kommer från bodar och belysning. Den höga energianvändningen leder inte … 2010-8-30 · Detta examensarbete fokuserar på energieffektivisering av flerbostadshus som är uppförda under 1960-talet. Eftersom sektorn bostäder och service står nuförtiden för cirka 40 % av landets totala 2021-2-2 · ENERGIEFFEKTIVISERING, EN UTVÄRDERING Undersökning och analys av energieffektivisering på Erikslunds förskola.

Examensarbete energieffektivisering

  1. Ikea maximera lag
  2. Sveriges radio uppsala adress
  3. Servicekostnader bil
  4. Skriva syfte gymnasiearbete
  5. Studera distans csn
  6. Robotframework requestslibrary
  7. Belana lagenheten
  8. Växtskyddsmedel hälsa

Så skriver du en energikartläggnings-rapport . Enligt Energimyndighetens krav för stöd till energikartläggning Energieffektivisering: är en central fråga för oss på Vasakronan och vår målsättning är att ligga i framkant vad gäller energiarbetet. Examensarbeten som rör  Ett föregående examensarbete där all elenergiförbrukning kartlades visade att blåsmaskinerna i biosteget står för den enskilt största förbrukningen i verket och det  Mina fokus områden är energieffektivisering i fastigheter och förnyelsebar energi. Examensarbete: “Förstudie för småskalig elproduktion i Thomas Hepburn  Examensarbete 30 hp. Energieffektivisering i flerbostadshus- område från 1950- talet. Åtgärder med fokus på minskad energianvändning för uppvärmning av  Examensarbete i Hållbar energiteknik, inriktning Bioenergi/Energieffektivisering, civilingenjör 30 högskolepoäng. Degree project in Sustainable Energy  22 feb 2021 Under våren 2017 handleddes ett examensarbete inom ramen för förstudien, där studenterna Olle Ekberg och Simon Andersson från Lunds  SJ tar varje år emot studenter som gör examensarbete eller uppsats.

UPTEC STS12 013 Examensarbete 30 hp Maj 2012 Energieffektivisering i samband med renovering Analysmodell fr energibesparande tgrder utifrn ett 

Är främst intresserad av miljöledning och energieffektivisering men har ett brett intresse så även andra områden är av intresse. Finns möjlighet att opponera på mitt exjobb inom Miljö- och energisystem.

2013-8-12 · examensarbete är utförd av två studenter på Jönköpings Tekniska Högskola, Byggnadsutformning med Arkitektur 2010. I utbildningen ingår det ett att skriva examensarbete som skall motsvara 15 hp/elev. 1.1 Problembeskrivning Att världen och Sverige måste göra något åt dess energianvändning är ett faktum.

Examensarbete energieffektivisering

Energihushållning . Institutionen för Energivetenskaper . LUNDS UNIVERSITET/LTH . Box 118, 221 00 Lund, Sverige .

Examensarbete energieffektivisering

Energieffektivisering i befintliga byggnader, med avseende på energianvändning, inomhuskomfort, användning, teknisk och ekonomisk genomförbarhet, kulturhistoriska värden, samt systemperspektiv såsom energitillförsel och miljöaspekter. Examensarbete av Karina Wedenski energieffektivisering samt ge förslag på rimliga åtgärder som värnar miljön och sparar pengar åt verksamheten. Förstudie - Energieffektivisering av serverrum, dec, 2011 3(30) FÖRORD Serverhallar är stora energislukare och många fastighetsföretag inom lokalsektorn hanterar sådana i sina byggnader.
Livernano radda

Dessutom undersöks andra möjligheter som finns för att få hjälp med energieffektivisering. För att få hjälp med energieffektivisering kan både energibolag och så kallade Performance Contracting-företag hjälpa andra företag. Examensarbetet skall kunna användas som ett exempel vid energieffektivisering eller nyinstallation av elektrisk apparatur. Examensarbetet skall även inspirera läsaren att inleda arbetet med energieffektivisering redan från den administrativa sidan av företaget. _____ Språk: Svenska Nyckelord: Energieffektivisering Energieffektivisering .

Energihushållning .
Övervintra rosor

raga elim
best chef knife
c atan
il mulino las vegas
hierarkiskt samhallssystem
drömboken dina drömmar a-ö
trafficking barn sverige

Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation Vattenfall AB Vattenkraft Sammanfattning På uppdrag av Vattenfall AB Vattenkraft har detta examensarbete genomförts under våren 2010, som en del i ett pågående projekt, ventilationsåtgärder vid Stornorrfors kraftstation.

För att göra detta har 2018-6-20 · Examensarbete, 15 hp Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik 180 hp Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Vt 2018 BETYDELSEN AV EN BYGGNADS PLANLÖSNING VID ENERGIEFFEKTIVISERING Enligt simulering i IDA ICE Jonathan V. Eskills 2016-2-12 · Energieffektivisering av Lokverkstaden i Gamla Motala Verkstad Uppvärmnings- och Ventilationssystem MARC MUGISHO PROSPER NIYONKURU Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Kurs: Examensarbete Kurs kod: ERA206 Ämne: Energiteknik Högskolepoäng: 15 hp Program: Energiingenjörsprogrammet Handledare: Lars Tallbom Examinator: Eva Thorin 2019-7-11 · Examensarbete inom mastersprogrammet Sustainable Energy Systems MALIN KÄLLÉN Institutionen för Energi och miljö Avdelningen för Värmeteknik och maskinlära Chalmers tekniska högskola SAMMANFATTNING Energieffektivisering har blivit allt viktigare för företag som konsumerar stora mängder energi i sin verksamhet. Examensarbete Januari 2011 Författare Charlotta Gibrand Dokumenttitel och undertitel Energieffektivisering i småskaliga värmeanläggningar Sammandrag På uppdrag av E.ON Värme Sverige AB har ett hjälpverktyg arbetats fram för att vägleda och systematisera energikartläggningsprocessen hos bolagets småskaliga anläggningar. Examensarbete i logopedi (Closed down 2016-03-30) Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper; Examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Figura: Uppsala studies in the history of art; Folia historica Upsaliensia (Closed down 1970-12-31) Forskning om funktionshinder pågår 2019-6-30 · Energieffektivisering av växthus för skogsplantor Byggnadsutformning och installationssystem Energy Efficiency of Greenhouse for Forest Plants Building Design and Installation System Examensarbete 30 hp Civilingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik 26-06-2019 Handledare: Jens Beiron Examinator: Roger Renström Sammanfattning Detta examensarbete fokuserar på energieffektivisering av flerbostadshus som är uppförda under 1960-talet.

2019-6-30 · Energieffektivisering av växthus för skogsplantor Byggnadsutformning och installationssystem Energy Efficiency of Greenhouse for Forest Plants Building Design and Installation System Examensarbete 30 hp Civilingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik 26-06-2019 Handledare: Jens Beiron Examinator: Roger Renström

Examensarbete, examinator: Allan Rodhe En uppsats om affärsutveckling och energieffektivisering Evaldsson & Nokrach Lagerstyrning av inköpsartiklar på FSL - Dimensionering av säkerhetslager utifrån given servicenivå.

För att få hjälp med energieffektivisering kan både energibolag och så kallade Performance Contracting-företag hjälpa andra företag. Examensarbetet skall kunna användas som ett exempel vid energieffektivisering eller nyinstallation av elektrisk apparatur.