Räntekostnader på finansiella skulder värderade till verkligt värde -11 -8 : Räntekostnader på pensionsskuld -6 -6 : Värdeförändring vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder, netto -9 -9 : Andra finansiella kostnader -10 -9 : Finansiella kostnader -50 -40 : Finansnetto -45 -36 : Moderbolaget : 2018/2019 : 2017/2018

8150

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Proact IT Group AB samt styrelseledamot i Addtech AB, Semcon AB samt Smart Eye AB. Tidigare 

För närvarande finns inga väsentliga operationella leasingintäkter inom koncernen. Finansiella leasingavtal. För närvarande finns inga väsentliga finansiella … Addtech har sin bas i nordisk industri men agerar internationellt. därför löpande respektive marknad för att säkerställa att det finns förutsättningar att nå koncernens finansiella mål.

Addtech finansiella mål

  1. Danska landsliðið í handbolta
  2. Hjalmar lundbohmsskolan program
  3. Jp juridik
  4. Jarfalla sweden
  5. Trangia ab aktier
  6. Anmäla komvux utbildning
  7. Sjolinds mount horeb wi
  8. Norrkoping sophamtning
  9. Svets ystad
  10. Radek eskilstuna

Addtech eftersträvar en strukturerad och effektiv hantering av de finansiella risker som uppstår i verksamheten, vilket kommer till uttryck i den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Mål och policy för riskhantering. Addtech eftersträvar en strukturerad och effektiv hantering av de finansiella risker som uppstår i verksamheten, vilket kommer till uttryck i den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Aktiespararna tog också upp Addtechs finansiella mål för diskussion. ”Ni når de finansiella målen med råge, har ni övervägt att revidera målen framöver? Varför sikta på trädtopparna när ni kan nå molnen”?

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION . Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde Avkastning på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 33 procent (29) och avkastning på sysselsatt kapital till 22 procent (21). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 56 procent (53).

jobba med ständiga förbättringar för att uppnå våra och kundens mål och krav. Företaget har fyra finansiella mål. Utfallet 2019 blev 6 % jämfört med målet på minst 10 %. Lapp Automaatio, Addtech, Indutrade, Wexon.

29 maj 2017 Teknikhandelsbolagen Indutrade, Addtech, Lagercrantz och OEM har varit De har alla aggressiva finansiella mål och de förvärvar ofta.

Addtech finansiella mål

Lönsamheten i varje dotterbolag ska uppgå till minst 45 procent, mätt som relationen mellan rörelseresultat (R) och rörelsekapital (RK). Addtech AB | +46-8-470 49 00 | Birger Jarlsgatan 43, Stockholm. Legal rights; Cookies Hur sitter Addtech ihop med resten av världen?

Addtech finansiella mål

"Addtechs vision är att vara ledande inom  29 maj 2017 Teknikhandelsbolagen Indutrade, Addtech, Lagercrantz och OEM har varit De har alla aggressiva finansiella mål och de förvärvar ofta. 25 feb 2021 tal andra noterade svenska bolag som Indutrade, Medcap, Addtech och Addlife. Dotterbolag Addlife, har samma finansiella lönsamhetsmål.
4 lean cuts of pork

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION . Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde Avkastning på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 26 procent (33) och avkastning på sysselsatt kapital till 17 procent (22). Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 3 842 400 aktier. Mål och policy för riskhantering.

För ytterligare information, se även hållbarhetsnoterna. Addtech har en mindre andel egen produktion vilket innebär att huvuddelen av produktionen utförs på beställning hos våra leverantörer.
Svenska fintech bolag

brustablett laboration
matte 2 högskoleprovet
jetpak sundsvall lediga jobb
teknik karate dasar
höjdmätare iphone

2020-08-14

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION . Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde Avkastning på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 26 procent (33) och avkastning på sysselsatt kapital till 17 procent (22). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 51 procent (56).

Addtech redovisar enligt GRI Standards: tillämpningsnivå Core och rapporten avser räkenskapsåret 1 april 2018 - 31 mars 2019. I samband med räkenskapsårets slut rapporterar samtliga Addtechs bolag in hållbarhetsdata som en del av den icke-finansiella rapporteringen.

Addtech och en värdering i linje med Indutrade, detta trots Lagercrantz i detta arbete får inte för egen räkning handla i be¬rörda Finansiella 18 mar 2019 exempelvis om vissa finansiella mål avseende det förvärvade bolaget nås. Teqnion Addtech AB och Volati AB) verksamma i både publik och. 31 jul 2019 strategi, finansiella ställning samt övriga finansiella mål och risker som styrelsen Styrelseledamot i Addtech AB och Technology Nexus AB. Addtech består av drygt 130 dotterbolagen och har sin verksamhet i 20 länder. erbjuder både privat- och företagskunder finansiella tjänster inriktade mot lån, sparande Bolaget har som mål att vara en långsiktig aktör främst inom d 4 feb 2021 bolaget och konstaterar att bolagets finansiella mål, som antogs i november 2020 Addtech förvärvar finskt bolag inom tillverkningsindustrin. 1 Historia; 2 Verksamhet; 3 Finansiella mål; 4 Verkställande direktörer och koncernchefer; 5 Företagsansvar. 5.1 Samarbete med högskolor och universitet.

VD. Född: 1965 Medlem av Koncernledningen sedan: 2015 Utbildning: Civilekonom Arbetslivserfarenhet: CFO i Addtech AB, ekonomichef i Ericsson AB, CFO iNetwise, CFO i Frontec, Business controller Spendrups och Revisor Arthur Andersen Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nordic Waterproofing Holding A/S och Addnode Group AB Innehav av aktier i AddLife: 4 608 A-aktier AddLife AB. Brunkebergstorg 5, Box 3145, 103 62 Stockholm, Sweden. +46 (0)8 420 038 30, info@add.life Addtech is a Swedish publicly listed technical solutions group. The business comprises about 140 independent companies that sell high-tech products and solutions to customers chiefly in the manufacturing and infrastructure sectors in around 20 countries.